Chi tiết sản phẩm

Que wax bằng gỗ

Giá: 1,000 VND

Loại sản phẩm: Phụ phẩm

Que wax bằng gỗ

 Que wax được hấp tiệt trùng siêu sạch và vô trùng

Giám sát hoạt động web